Home » Articles tagged ‘.htaccess

Hiển thị file .htaccess trong cPanel đơn giản

December 26, 2016 | Author: | Posted in Arts-Entertainment, Business

Htaccess là viết tắt của cụm từ Hypertext Access, file htaccess là một tập tin dùng trong việc cấu hình máy chủ Apache. Bạn có thể cấu hình file htaccess giúp bạn bảo mật cho website, bảo vệ các thư mục trên website Nếu bạn chưa biết thì .htaccess là một file rất quan trọng …

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
LinkedIn
RSS